Traducións Vagalume

[In English]

Traducións Vagalume
MENÚ PRINCIPAL


Currículo
Linguas
Tipoloxía de textos
Prazos de entrega
Prezos
Ferramentas en liñaCURRÍCULO

 • Graduado en Educación Secundaria no IES de Brión, Galicia (2007-2011)

 • Título de Bacharelato no IES de Brión, Galicia (2011-2013) - Rama de Humanidades (Historia da Arte, Literatura Universal, Xeografía, Francés)

 • Grao en Tradución e Interpretación (Español - Inglés; Francés Lingua II) pola Universidade de Vigo, Galicia (2013 - 2017)

 • Grao en Linguas Modernas (Italiano) pola Universidade de Santiago de Compostela, Galicia (2017 - 2019)

 • Máster en Tradución Literaria pola Universidade Complutense de Madrid, Madrid (2019 - 2021)

 • Máster Hispanofrancés en Lingua Francesa Aplicada pola Universidade da Sorbona de París, Francia (2021 - 2023)

 • Máster Universitario en Literatura Xeneral e Comparada pola Universidade de Oxford, Reino Unido (2023 - 2025)

Volver ao menú principal


LINGUAS

 • Galego (nativo)

 • Español (nativo)

 • Inglés (Nivel C1)
  Trinity College Diploma - Level 7, 2009
  First Certificate in English da Universidade de Cambridge, 2010
  Certificate of Advanced English da Universidade de Cambridge, 2012

 • Francés (Nivel C1)
  Examen DELF, 2010
  Diploma da Alianza Francesa, 2010

 • Alemán (Nivel A1)
  Escola Oficial de Idiomas de Vigo - Nivel Básico, 2013
  Centro de Linguas da Universidade de Vigo, 2013

 • Italiano (Nivel B2)ESTADÍAS NO ESTRANXEIROEstancia de quince días en Greven
(Nordhrein-Westfalia) nun intercambio
organizado entre institutos.

1 de marzo de 2010 - 16 de marzo de 2010


Estancia de tres semanas en Nérac (sur
de Francia) cunha Beca de Inmersión
Lingüística da Xunta de Galicia.

11 de xullo de 2010 - 2 de agosto de 2010
                                 

Primeiro de Bacharelrato en Charlottesville (VA)
como becaria do programa Becas High School
da Fundación Barrié de la Maza e da
Fundación Amancio Ortega.

9 de agosto de 2011 - 29 de xuño de 2012


Estancia de tres semanas en Leeds (norte
de Inglaterra) cunha Beca de Inmersión
Lingüística da Xunta de Galicia.

11 de xullo de 2013 - 2 de agosto de 2013


Estancia de dous meses en Dublín
traballando como au pair.

1 de xullo de 2014 - 1 de setembro de 2014


Erasmus en Nápoles (Toscana).
Estudos na Universidade de Nápoles
Federico II.

Setembro de 2018 - Setembro de 2019Volver ao menú principalTIPOLOXÍA DE TEXTOS  

Dedícome á tradución de textos literarios e xornalísticos, sendo a miña especialización a tradución de:

 • ensaios filosóficos (autores da Ilustración francesa)

 • novela histórica (centrada en historia americana do século XX e historia francesa do XIX)

 • teatro do século XIX (francés)

 • poesía renacentista (italiana e inglesa)

 • relato curto (francés)


Polo xeral traduzo do inglés, francés e italiano ao español e galego, aínda que tamén fago traducións do español e galego ao inglés.Volver ao menú principal


PRAZOS DE ENTREGA

Os prazos de entrega varían moito dependendo da tipoloxía do texto, así como da extensión de dito texto. Polo xeral as traducións de poesía ou teatro en verso teñen un prazo de entrega máis extenso, pois o traballo que este tipo de traducións implican é maior. En liñas xerais, o prazo de entrega é de tres meses como máximo, sendo sempre informado o cliente con antelación unha vez que reciba o texto a traducir.


Tipoloxía textual
Prazo de entrega
Poesía
3 meses
Novela / Ensaio
3 meses
Teatro
2 meses
Xornalismo
1 mes


Volver ao menú principal

PREZOS

Os prezos varían dependendo da tipoloxía do texto literario ou xornalístico a traducir. No caso da poesía, o prezo por palabra é de 0,4 euros; no caso das novelas, ensaios e teatro o prezo é de 0, 35 euros; e no caso dos documentos xornalísticos o prezo é de 0,3 euros. A continuación adxunto unha táboa na que figuran os prezos correspondentes a cada tipoloxía textual.

Tipoloxía textual
Prezo
Poesía
0,4 euros
Novela / Ensaio
0,35 euros
Teatro
0,35 euros
Xornalismo
0,3 eurosVolver ao menú principal

FERRAMENTAS EN LIÑA

 • BUSCOPIO: É unha ferramenta en liña que serve para buscar buscadores (trátase pois, dun buscador de buscadores organizado tematica e xeograficamente)

 • RAE: É unha ferramenta en liña que serve para facer consultas de tipo lingüístico no caso de descoñecer o significado dunha determinada palabra.

 • WORDREFERENCE:É unha ferramenta en liña que serve para buscar o significado de palabras, buscar sinónimos e antónimos ou traducir unha palabra a outro idioma. Este diccionario en liña ofrece a posibilidade de traballar con varios idiomas (inglñés, francés, español, alemán, italiano...).
 • LE NOUVEL OBSERVATEUR: É unha ferramenta en liña que perite obter a conxugación de tódolos verbos franceses introducindo o infinitivo, ademais de que permite introducir unha forma verbal determinada para así saber en que tempo está conxugada.


Volver ao menú principal
Para contactar comigo escribide a:


asoutov2013@gmail.com


Estadísticas web